Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Färdigblandad fästmassa för montering av keramiska plattor.

  • Uppfyller D1 TE kraven enligt SS EN 12004
  • Kan användas till kakel på kakel
  • För limning av isolerskivor
  • Lättapplicerad och smidig
  • Kan användas på golv och vägg
  • Endast för användning inomhus

 

 

Leveransformer & Beställningsnummer

20 kg burk, 10 kg burk, 5 kg burk, 1,5 kg burk

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

4 mm tandspackel ca 1,6 kg/m²
6 mm tandspackel ca 2,4 kg/m²
8 mm tandspackel ca 3,2 kg/m²
10 mm tandspackel ca 4,0 kg/m²