Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Alkalibeständigt, plastommantlat fiberduksväv för inbäddning i murkbruk, spackelmassor, tunnbäddsbruk och tätningsslammor.

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • Som armering av lastfördelningsskikt i Sopro renoverings- och saneringssystem.
  • Som stabiliseringsåtgärd för tunn- och mellanbäddsfästmassor samt för tätningsmaterial
  • För bättre spricktätning på kritiska underlag
  • Vatten- och väderbeständigt
  • Enkel blandning och applicering

 

 

Leveransformer & Beställningsnummer

Rulle (100 cm) 50 m, Rulle (20 cm) 50 m

Åtgång

Åtgång: ca 1,10 m²/m²