Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Snabbhärdande, flexibel, högpresterande tvåkomponenters tätslamma på cementbas för spricköverbryggande tätningar. För fuktisolering av tak samt balkonger, loggier och svalgångar enligt DIN 18 531, för fuktisolering av konstruktionsdelar i direkt kontakt med marken enligt DIN 18 533 del 3, för fuktisolering inomhus enligt DIN 18 534 del 3 samt för fuktisolering av behållare och bassänger enligt DIN 18 535 del 3 (motsvarar byggregellista och ZDB-märkblad).

 • Inom- och utomhus, väggar och golv
 • snabbtorkande (ca 2 timmar per skikt)
 • Fogbart redan efter ca 2 timmar 
 • Tryckvattenbeständig upp till 3 bar redan efter 6 timmar
 • Hög flexibilitet, spricktäckande redan efter 6 timmar
 • Särskilt lämplig för den kalla årstiden
 • Lätt och krämig bearbetningskonsistens
 • Kan appliceras med rulle, spacklas, påstrykas och sprutas
 • Testad köldflexibilitet ned till -20 °C: Klass CMO2P enligt DIN EN 14891
 • Låg kromathalt enligt EG-förordningen Nr. 1907/2006, bilaga XVII
 • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 8 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2018)
 • Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

Leveransformer & Beställningsnummer

Leveransform handelspaket/palett palettvikt
Kombi-handelspaket 20 kg 18 360 kg
Säck 10 kg 63 630 kg
Kombi-handelspaket 9 kg 30 270 kg
Säck 4,5 kg 200 900 kg

Myndighetsgodkännanden

 • PG-AIV-F: Allmänt tyskt bygginspektionsgodkännande (abP) för tätningsmaterial i system med klinker och plattor i kombination med: Tätningsband: AEB 148, AEB 1176, AEB 438, AEB 638, AEB 524; Hörnmanschetter: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015 Rör- och golvbrunnsmanschetter: AEB 112, AEB 129, AEB 130, AEB 131, AEB 132, AEB 133, DWF 089, DMB 091 Fästmassa: Sopro's No.1 400, Sopro's No.1 404, Sopro's No.1 996, VF XL 413, VF 419, VF HF 420, FKM XL 444, M&M 446, FF 450, FKM 600, MEG 665, MEG 666, MEG 667, MEG 679, FEP Plus; Övrigt: WDB 811, WDE 812, WDM 813 och ytterligare Sopro komponenter
 • PG-AIV-B: Allmänt tyskt bygginspektionsgodkännande (abP) för tätningsmaterial i system med klinker och plattor i kombination med AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958 och ytterligare Sopro-komponenter
 • PG-MDS: Allmänt tyskt bygginspektionsgodkännande (abP) för byggnadstätning med mineraliska tätningsmembran i kombination med: Tätningsband: AEB 148, AEB 438, DBF 638, FDB 524; Hörnmanschetter: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015 Rör- och golvbrunnsmanschetter: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, DWF 089, DMB 091 Primning: GD 749
 • DIN EN 14891: I kombination med tillhörande Sopro fästmassa och GD 749 – klass CM02P (spricktätningsförmåga vid låga temperaturer (-20 °C) och beständig mot kontakt med klorvatten)
 • DIN 4030-1: Kontroll av vattenpermeabilitet efter lagring på 3 månader i starkt betongangripande vatten i klass XA2 vid 40 °C Kontroll av vattenpermeabilitet efter lagring på 3 månader i starkt betongangripande vatten i klass XA2 vid 40 °C i kombination med: Fästmassa: MEG 667 Fogbruk: TF+ 592 grå Vattenbelastning från baksidan enligt WTA-faktablad 4-6: Uppfyller kraven på kontroll av vattenpermeabiliteten vid 0,75 bar Fastställning av radon-barriäreffekten: Radonskydd för minimering av radonmigrationen från marken in i byggnaden
 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionPLUS

Consumption calculator

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.