Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Spricköverbryggande tvåkomponenters polyuretantätskikt för användning under keramiska beläggningar. För fuktisolering av tak samt balkonger, loggier och sval-gångar enligt DIN 18 531, för fuktisolering av inomhus enligt DIN 18 534 del 3 samt för fuktisolering av behållare och bassänger enligt DIN 18 535 del 3 (tidigare byggregellista och ZDB-märkblad).

 • Glidbeständigt för väggar, självfördelande för golvytor; inom- och utomhus
 • Köldflexibelt
 • Kemikaliebeständigt (se beständighetstabell)
 • Beständigt mot vatten, avlopps- och saltvatten
 • Beständigt mot vattenbaserade syror och lutar samt saltlösningar
 • Beständigt mot klor-, kalk- och termalvatten
 • Kontinuerligt belastningsbart (torrt upp till +70 °C, vått upp till +40 °C)
 • Optisk kontroll av skikten tack vare kontrasterande färger
 • Med allmänna bygginspektionsgodkännanden

Leveransformer & Beställningsnummer

Sopro PU-FD 570 Vägg: Hink 5 kg (kombinerad behållare)

Sopro PU-FD 571 Golv:Hink 10 kg (kombinerad behållare); Hink 30 kg (två behållare: Komponent A 26 kg + komponent B 4 kg)

Sopro PU-FD KF 572 kontrastfärg:Kartong (6 sprutor à 5 ml)

Myndighetsgodkännanden

Tekniskt universitet München:

 • Allmänna bygginspektionsgodkännanden för tätmaterial som är avsedda att bearbetas i flytande tillstånd i system med klinker- och plattbeläggningar i kombination med Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro PU-FD KF 572, Sopro QS 511, Sopro‘s No.1 400, Sopro‘s No.1 404, Sopro DBE 500, Sopro FEP plus och Sopro VF HF 420 (endast för PU-FD 571), i system med Sopro DB 438, Sopro DBF 638, Sopro DE 014/015, Sopro DMW 090 och Sopro DMB 091.
 •  DIN 14 891– Sopro PU-FD 570 Vägg i kombination med Sopro ́s No.1 400, Sopro ́s No.1 404, Sopro DBE 500, Sopro FEP och Sopro EPG 522 som primer uppfyller kraven enligt DIN EN 14 891, även angående vidhäft-ningshållfasthetsvärden efter lagring i klorvatten och sprickbryggande förmåga vid låga temperatu-rer (provning vid -5 °C).Sopro PU-FD 571 Golv i kombination med Sopro ́s No.1 400, Sopro ́s No.1 404, Sopro VF HF 420, Sopro DBE 500, Sopro FEP och Sopro EPG 522 som primer uppfyller kraven enligt DIN EN 14 891, även angående vidhäftningshållfasthetsvärden efter lagring i klorvatten och sprickbryggande för-måga vid låga temperaturer (provning vid -5 °C).

 

BG Trafik:

 • Godkänt för skeppsbyggnad i Sopro system 2.4 (vägg), MED-godkännande nr 118.316, USCG-god-kännande nr 164.112/EC0736/118.316. Blöt appliceringsmängd Sopro PU-FD 570: max 1.490 g/m², sandad med Sopro QS 511 (max 773 g/m²). Ytterligare komponenter i Sopro system 2.4: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro‘s No.1 400, granitkeramikplatta (min 145 mm, tjocklek 5 mm), Sopro TFb. Systemtjocklek ≤ 11 mm, fogar ≤ 5 mm
 • Godkänt för skeppsbyggnad i Sopro system 3.6 (golv), MED-godkännande nr 124.115, USCG-god-kännande nr 164.117/ EC0736/124.115. Blöt appliceringsmängd Sopro PU-FD 571: max 1.765 g/m², sandad med Sopro QS 511 (max 2.840 g/m²). Ytterligare komponenter i Sopro system 3.6: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro‘s No.1 400, granitkeramikplatta (min 145 mm, tjocklek 5 mm), Sopro TFb. Systemtjocklek ≤ 11 mm, fogar ≤ 5 mm.Beakta

Sopro systemkomponenternas respektive produktblad.

 

 

 

Consumption calculator

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.