Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Färdigblandat, flytande, högelastiskt, vattentätt, enkomponents tätskikt för fuktisolering inomhus enligt DIN 18 534 del 3.Flytande tillsatsmedel för infärgning av Sopro FDF 525/527 i en kontrastfärg före applicering av det andra tätningslagret. För bättre identifierbarhet och kontroll av de olika tätningslagren.

  • Inomhus, vägg och golv
  • Tätningsskikt under kakel och plattor
  • Finns i kontrastfärg (grå och ljusgrå)
  • Kontrastmedel för infärgning finns även i en praktisk spruta.
  • Lämpligt för golvvärme
  • Spricktäckande
  • Kan appliceras med rulle, spacklas, påstrykas och sprutas
  • Lösningsmedelsfri
  • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 9 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker förden lokala miljön” (utgåva 2015)
  • Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Leveransformer & Beställningsnummer

Dunk 20kg, dunk 15kg, dunk 5kg, dunk 3kg

Myndighetsgodkännanden

SFV e.V. Großburgwedel:

För standard- och kontrastfärg: Allmänna bygginspektionsgodkännanden (abP) för flytande tät-ningsmedel i system med klinker och plattor i kombination med fästmassorna Sopro SC 808 Classic plus, Sopro‘s No.1 400, Sopro’s No.1 997 snabb vit, Sopro MFK 446 marmorflexlim, Sopro GD 749 primer och ytterligare Sopro-komponenter.


Tekniskt universitet München:

För standard- och kontrastfärg: Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) för flytande tätnings-medel i system med klinker och plattor i kombination med fästmassorna FF 450, Sopro's No.1 404, Sopro FKM XL 444, Sopro GD 749 primer och ytterligare Sopro-komponenter.– Uppfyller de strängare kraven enligt SCTC-provningsstandarden i kombination med Sopro's No.1.

 

Europeiskt tekniskt godkännande:

Systemprovning med ytterligare systemkomponenter: Europeiskt tekniskt godkännande ETZ: ETA-nr 13/0155 enligt ETAG 022 T.1; reaktion vid brandpåverkan: E/Efl.

 

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS

Consumption calculator

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.