Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Glidbeständigt snabbhärdande grått putsbruk och spackel enligt DIN EN 998-1, tabell 1, hållfasthetsklass CS IV, med definierad kornfördelning, för putsning, utslätning och bättring av väggytor, i synnerhet i simhallar och simbassänger, inför systemtätning eller plattsättning.Brukets sammansättning motsvarar ZDB-märkbladet "Simhallsbyggnad – instruktioner för planering och utförande av keramiska beläggningar inom simhallsbyggnad".Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

  • Som bassängutjämningsputs och fallbyggnadsbruk, i synnerhet inom simhalls- och bassängbyggnad
  • PCC-bruk enligt ZDB-märkblad
  • För 3 – 30 mm skikttjocklek
  • För fuktiga miljöer och våtutrymmen
  • Lämpar sig också för putsmaskin
  • GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emission
  • Golv, vägg, tak; inom- och utomhus; permanent under vatten 

 

 

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emission

Åtgång

Ca 1,5 kg/m² per mm skikttjocklek