Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Elastisk och neutralt vätande silikontätning för fyllning av anslutnings- och rörelsefogar i betong- och naturstensgolv samt vid anslutning mot metall.

 • inomhus och utomhus
 • För alla typer av natursten
 • neutralbindande
 • Hög flankvidhäftning
 • Lämpligt för limning av speglar
 • Mycket bra avjämning
 • Ingen förorening av kantområden
 • Antimögelbehandlat enligt DIN EN ISO 846
 • Kontrollerad m.a.p. livsmedelskompatibilitet
 • Väder-, åldrings- och UV-beständigt
 • Färgerna matchar optimalt med Sopro fogbruk
 • DGNB: Högsta kvalitetsnivå 4, rad 12
 • Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet
 • Extra dryg och lättapplicerad tack vare tilläggsisolering
 • Extra dryg och lättapplicerad tack vare tilläggsisolering

 

 

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS

Åtgång

Åtgång: 3,1 m/patron för fogar 10 mm/10 mm