Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Mycket härdig tvåkomponents epoxifogmassa för keramiska klinker och plattor i situationer med kemisk och mekanisk påfrestning.Klassifierad RG enligt DIN EN 13 888 och R2 T enligt DIN EN 12 004

 • För fogning av keramiska beläggningsmaterial
 • Även lämplig som fästmassa för glasmosaik, glasplattor och keramiska plattor
 • Beständig mot aggressivt vatten, naturliga fetter och kemikalier 1)
 • Hög mekanisk belastbarhet
 • För simhallar
 • Med godkännande som systemkomponent för skeppsbyggnad
 • Inom- och utomhus
 • Vägg och golv

1) Beakta beständighetstabellen 

Leveransformer & Beställningsnummer

 

Färg Leveransform
vit 10 Hink 5 kg (komonent A 3,75 kg + komponent B 1,25 kg)
silvergrå 17 Hink 5 kg (komonent A 3,75 kg + komponent B 1,25 kg)
grå 15 Hink 5 kg (komonent A 3,75 kg + komponent B 1,25 kg)
antracit 66 Hink 5 kg (komonent A 3,75 kg + komponent B 1,25 kg)

 

Myndighetsgodkännanden

MPA Dresden GmbH:

 • Fogmassa enligt DIN EN 13 888 – brukstyp RG; reaktionshartsf.stmassa enligt DIN EN 12 004 – klassificering R2 T

 

Münchens tekniska universitet:

 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) i ett tätningssystem i kombination med Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 och ytterligare Sopro-komponenter

 

 BG Trafik:

 

 • Godkänd f.r skeppsbyggnad i Sopro system 2.1 (v.gg), MED-godkännande nr 118.222, USCH-godkännande nr 164.112/EC0736/118.222. Blöt appliceringsm.ngd Sopro FEP: max 180 g/m2. Ytterligare komponenter i Sopro system 2.1: Sopro HPS 673, Sopro FKM XL 444,
 • granitkeramikplatta (tjocklek 5 mm). Fogar ≤ 4 mm
 • Godkänd f.r skeppsbyggnad i Sopro system 2.2 (v.gg), MED-godkännande nr 118.223, USCH-godkännande nr 164.112/EC0736/118.223. Blöt appliceringsm.ngd Sopro FEP: max 210 g/m2. Ytterligare komponenter i Sopro system 2.2: Sopro DSF 423, Sopro's No.1 997, granitkeramikplatta (tjocklek 5 mm). Fogar ≤ 4 mm
 • Godkänd f.r skeppsbyggnad i Sopro system 3.1 (golv), MED-godkännande nr 124.096, USCG-godkännande nr 164.117/EC0736/124.096. Blöt appliceringsmängd Sopro FEP: max 180 g/m2. Ytterligare komponenter i Sopro system 3.1: Sopro HPS 673, Sopro FKM XL 444, granitkeramik (tjocklek 5 mm). Fogar ≤ 4 mm
 • Godkänd f.r skeppsbyggnad i Sopro system 3.2 (golv), MED-godkännande nr 124.097, USCG-godkännande nr 164.117/EC0736/124.097. Blöt appliceringsmängd Sopro FEP: max 210 g/m2. Ytterligare komponenter i Sopro system 3.2: Sopro DSF 423, Sopro's No.1 997, granitkeramikplatta (tjocklek 5 mm). Fogar ≤ 4 mm

Beakta Sopro systemkomponenternas respektive produktblad.

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

Fogdjup (mm) × fogbredd (mm) × total foglängd per m² (m) × densitet 1,6 = ca materialåtgång i g/m²; ca 2,0 kg/m² vid plattstorlek 11,5 × 24 cm och ca 10 mm fogbredd. Ca 2,0 kg/m² vid fästning och fogning av glasmosaik etc.