Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Cementbaserad, högfast och snabbhärdande fogmassa i klara kulörer för omraden med stark belastning. Kan användas som alternativ till reaktionshartsbaserade fogmassor vid vanlig cementär bearbetning. Mycket laga kromatvärden enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII

 • fogbredd 1 – 10 mm
 • j.ämn färgbriljans utan kalkfilm tack vare UPC-teknik (utan portlandcement)
 • högsta mekaniska belastbarhet och nötningsbeständighet
 • uppfyller minimikraven för reaktionshartsbaserade fogmassor p.a tryckhallfasthet ≥ 45 N/mm2 och nötning ≤ 250mm3
 • perfekt för simbassänger, spa-anläggningar, vatutrymmen samt industrioch kommersiella omraden
 • beständig mot högtrycks- och angtvätt
 • tät brukssammansättning tack vare Mikrodur®-teknik
 • hög beständighet mot frys-tö-pafrestning
 • hög kristallin vattenbindning
 • väggar och golv, inomhus och utomhus
 • DGNB (Tyskt samfund för hallbart byggande): högsta kvalitetsniva 4, rad 7*
 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS  mycket lag emissionPLUS
     

Beställningsvara, finns inte i ordinarie sortiment hos våra återförsäljare Kakelspecialisten & Svenska Kakel. 
För teknisk information se vår Engelska hemsida, alternativt kontakta teknisk support hos Svenska Kakel & Kakelspecialisten. 

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Leveransformer & Beställningsnummer

Säck med bärhandtag 15 kg

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket lag emissionPLUS

 

 

Åtgång

ca 0,5 kg/m2 vid plattstorlek 30x30 cm och ca 3 mm fogbredd