Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Cementbaserad, flexibel, snabbhärdande och belastbar fogmassa som är tålig mot frost, CG 2 WA enligt DIN EN 13 888, för smidig fogning av smala och breda fogar med klara kulörer utan kalkutfällning. Avsedd för användning på väggar och golv både inom- och utomhus.Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII

 • Särskilt goda fognings- och avtvättningsegenskaper
 • Optimal fogfyllningsgrad
 • Jämn färgbriljans utan kalkutfällning tack vare UPC-teknik (utan portlandcement)
 • Lättskött genom vatten- och smutsavvisande effekt
 • Högre skydd av fogen mot mögel och mikroorganismer
 • Hög kristallinisk vattenbindning
 • Hög nötningsbeständighet: CG2 WA enligt DIN EN 13 888
 • Högre motståndskraft även mot sura rengöringsmedel 1)
 • Beständig mot högtryckstvätt 2)
 • Gångbar redan efter 2 timmar, belastningsbar efter ca 12 timmar
 • Kan förädlas med Sopro Glitter guld och silver
 • Inom- och utomhus, väggar och golv
 • DGNB: högsta kvalitetsnivå 4, rad: 8 3)

1) Jämfört med vanliga, cementbaserade Sopro-fogmassor vid vanlig hushållsanvändning.

2) Högtryckstvätt för hushållsbruk

3) Enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2015).

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Färg

vit 10
ljusgrå 16
silvergrå 17
grå 15
sandgrå 18
sten grå 22
betong grå 14
basalt 64 64
antracit 66
svart 90
jasmin 28
ljusbeige 29
bahamabeige 34
jura beige 33
brun 52
bali brun 59

Av tekniska skäl kan de visade färgerna avvika från det härdade materialet.

Myndighetsgodkännanden

 GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS 

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.