Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Cementbaserad, flexibel, snabbhärdande och snabbt belastningsbar fogmassa, CG 2 WA enligt SS EN 13 888, för fogar med klara kulörer utan kalkfilm. För fogning av all slags keramik och natursten.
Mycket låga kromvärden enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

 • För all slags keramik, natursten, glasmosaik och agglo
 • Kan förädlas med Sopro Glitter i guld och silver
 • Fogbredd 1–10 mm
 • Inom- och utomhus, golv och vägg
 • OPZ®-teknik (utan portlandcement) förhindrar kalkfilm och ger fogen jämn färgnyans
 • Lättskött, vatten- och smutsavvisande
 • Högre beständighet även mot sura rengöringsmedel1)
 • Bättre skydd mot mögelsvamp och mikroorganismer
 • Hög slitstyrka: CG2 enligt SS EN 13 888
 • Hög kristallinisk vattenbindning
 • EC1PLUS mycket låg emissionPLUS 2)

 

 

1) Jämfört med vanliga, cementbaserade Sopro fogmassor vid vanlig hushållsanvändning

2) Gäller för alla Sopro DF 10® fogfärger utom signalröd, vinröd, djupblå 

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

ca 1,9 kg/m² vid plattformat 115 × 240 mm med ca 10 mm fogbredd.
0,7 – 1,0 kg/m² vid plattformat 300 × 300 eller 400 × 400 mm med ca 10 mm fogbredd.