Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Cementbaserad flexibel fästmassa för sättning och läggning av keramiska golv- och väggbeläggningar. Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII

  • Uppfyller C2 TE kraven enligt DIN EN 12 004
  • God applicerings- och bearbetningsförmåga, hög glidbeständighet
  • GEV EMICODE-system: EC1PLUS
  • Vägg och golv
  • Inom- och utomhus

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

Tekniskt universitet München:

  • DIN EN 12004: C2 TE

SFV e.V. Großburgwedel:

  • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro FDF 525/527 flexibelt tätskikt, Sopro GD 749 primer och ytterligare Sopro-komponenter

 

Europeiskt tekniskt godkännande:

  • Systemkomponent med ETA-nr 13/0155 enligt ETAG 022 T.1 och ETA-nr 13/0154 enligt ETAG 022 T.2
  • Systemkomponent med ETA-nr 18/1003 enligt ETAG 022 T.2 1

 

MPA Dresden: Brandklass A1/A1fl

 

GEV EMICODE-system: EC1PLUS

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

ca; 1,2 kg/m² och mm. (se även åtgångs tabell för Sopro fästmassor)