Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Tvåkomponentigt, cementbaserat, högflexibelt och vattentät tunnbäddsbruk, C2 E S2 enligt DIN EN 12004, i synnerhet för läggning av granitkeramik, betong- och naturstensplattor som kräver extra säkerhet. På nya, ouppvärmda cementgolv (kakel och plattor med en kantlängd på max. 60 cm) samt på golvvärmeelement, tack vare brukets spänningsminskande effekt. Lämpligt för balkonger och terrasser. Lämpligt för storformat på golv med kantlängder upp till 120 cm. Mycket hög förtvålningsresistens och flexibilitet. Hög och permanent frostsäkerhet tack vare mycket låg vattenbindning vattenpermeabilitet. Optimalt för plattsättning vid höga temperaturer.

  • Inom- och utomhus, golv
  • C2: Vidhäftningshållfasthet ≥ 1,0 N/mm²
  • E: lång öppentid ≥ 30 minuter
  • S2: Deformerbarhet ≥ 5 mm
  • Kan redan beträdas och fogas efter ca 12 timmar
  • Vattenogenomsläppligt fogbrukssystem
  • Lämplig för storformat
  • I system godkänd för användning inom skeppsbyggnad
  • Låg kromathalt enligt EG-förordningen Nr. 1907/2006, bilaga XVII

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

Åtgång: ca 1,2 kg pulverkomponent/m² + ca 0,4 kg vätskekomponent/m² per mm skikttjocklek