Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Ljus, lösningsmedelsfri, snabbhärdande, vattentät tvåkomponentsreaktionshartsfästmassa, R2 T enligt DIN EN 12 004, för sättningoch läggning av keramik och natursten.

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • Brukstid: ca 45 minuter
  • Hög flexibilitet och adhesionskraft
  • På metall- och trämaterial
  • Extra lämplig för defomeringskänsliga material
  • I system godkänd för användning inom skeppsbyggnad

Myndighetsgodkännanden

DIN EN 12004: R2 T

PG-AIV-F:

  • Systemkomponent enligt Allmänt tyskt bygginspektionsgodkännande (abP) som systemprovning i kombination med PU-FD 1570/1571 och ytterligare Sopro komponenter.

BG-trafik:

  • Godkänd för fartygskonstruktioner som systemkomponent i system med Sopro DF 10® och Sopro Glitter (vägg och golv).
  • Tillåten för fartygskonstruktioner som systemkomponent i Sopro-system 2.9 (vägg),MED-godkännande nr. 118.506-00, USCG-godkännande nr. 164.112/EC0736/118506-00.Blöt appliceringsmängd Sopro PUK 503: max 3,3 kg/m². Blandningsförhållande: 4,1 kg:0,6 kg (5 kg kombipaket) resp. 2,64 kg: 0,36 kg (3 kg kombipaket). Fler komponenter iSopro-systemet 03:14: Granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro DF 10® och SoproGlitter. Tillåten för fartygskonstruktioner som systemkomponent i Sopro-system 03.14(golv), MED-godkännande nr. 124.173-00, USCG-godkännande nr.164.117/EC0736/124.173-00. Blöt appliceringsmängd Sopro PUK 503: max 3,3 kg/m².Blandningsförhållande: 4,1 kg: 0,6 kg (5kg kombipaket) resp. 2,64 kg: 0,36 kg (3 kgkombipaket). Fler komponenter i Sopro-systemet 03:14: Granitkeramikplatta (tjocklek8 mm), Sopro DF 10® och Sopro Glitter.

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

Ca 1,5 kg/m² per mm skikttjocklek