Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Cementbaserat och högflexibelt tunnbädds-, flytbädd- ochmellanbäddsbruk, C2 E S1 enligt DIN EN 12004. Särskilt lämpligt förgolvbeläggningar med keramiska storformatsplattor samt-klinkers. För starkt belastade golv inomhus och utomhus. Lämpligtför golvvärmeinstallationer och tätningsskikt. Brukskonsistensenkan varieras tack vare 3-i-1-recepturen. Smidig blandning ochapplicering och optimala deformationsegenskaper pga.plastfiberarmering och fiberförstärkning.

 • Inom- och utomhus, golv
 • C2: Vidhäftningshållfasthet ≥ 1,0 N/mm²
 • E: lång öppentid ≥ 30 minuter
 • S1: Deformerbarhet ≥ 2,5 mm
 • 3-i-1-recept: För läggning i tunnbädd, mellanbädd och flytbädd
 • Brukstid: ca 2 timmar
 • Tidig härdning: Kan redan beträdas och spacklas efter ca 8 timmar
 • särskilt för kakelsättning på golv
 • Särskilt lämplig för storformat
 • Optimala bearbetningsegenskaper
 • Smidig konsistens
 • Extra dryg
 • Mycket god vidhäftningsförmåga
 • Högflexibelt tack vare plastfiberarmering och fiberförstärkning
 • Låg kromathalt enligt EG-förordningen Nr. 1907/2006, bilaga XVII
 • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 8 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2018)

Myndighetsgodkännanden

Tekniska universitetet i München:

 • C2 E enligt DIN EN 12004
 • S1 enligt DIN EN 12002
 • Certifikat utfärdat enligt general byggnadskontroll (abP) för användning tillsammans med Sopro 523 en komponents flexibel tätnings slamma, Sopro 623 en komponents flexibel och snabbhärdande tätnings slamma.

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

ca; 1,1 kg/kvm och mm. (se även åtgångs tabell för Sopro fästmassor)