Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Cementbunden, snabbhärdande, flexibel, multifunktionell fästmassa, C2 FTE S1 enligt DIN EN 12 004. För sättning och läggning av keramiska golv- och väggbeläggningar samt konsthartsbundna1) glaserade och oglaserade plattor. Lämplig för uppvärmda vägg- och golvkonstruktioner. Låg kromathalt enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII.

 • Mångsidigt användningsbar: läggning i tunnbädd, mellanbädd och flytbädd; partiellt spacklingsbar i skikt med tjocklek upp till 10 mm
 • Gångbar/fogbar efter endast ca 3 timmar
 • Vidhäftningshållfasthet ≥0,5 N/mm² redan efter 6 timmar
 • Uppfyller C2 FTE S1 kraven enligt DIN EN 12 004
 • Även för konsthartsbundna1) glaserade och oglaserade plattor
 • God applicerings- och bearbetningsförmåga
 • Hög glidbeständighet genom fiberförstärkning
 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emission PLUS
 • BVB ID 104871
 • Inom- och utomhus

 

 

 

1) Före läggning av konsthartsbundna plattor ska samråd ske med vår Tekniska avdelning.

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

Münchens tekniska universitet:

 • DIN EN 12 004: C2 FTE S1
 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro FDF 525/527, Sopro DSF® 1-K 523, Sopro DSF® 1-K snabb 623, Sopro DSF® 2-K 423, Sopro TDS 2-K 823, Sopro GD 749 primer och ytterligare Sopro-komponenter
 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro PU-FD 570/571 PU-tätskikt vägg/golv, Sopro EPG 522 epoxiprimer och ytterligare Sopro-komponenter
 • Provningsrapport: Sopro‘s No.1 404 Snabb i kombination med Sopro DSF® 1-K 523, Sopro DSF® 1-K snabb 623, Sopro DSF® 2-K 423, Sopro TDS 2-K 823 och Sopro GD 749 primer uppfyller kraven enligt DIN EN 14 891, även angående vidhäftningshållfasthetsvärden efter lagring i klorvatten
 • Provningsrapport: Sopro‘s No.1 404 snabb i kombination med Sopro PU-FD 570 vägg, Sopro PU-FD 571 golv och Sopro EPG 522 epoxiprimer uppfyller kraven enligt DIN EN 14 891, även angå-ende vidhäftningshållfasthetsvärden efter lagring i klorvatten

 

SFV e.V. Großburgwedel:

 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PD-AIV som systemprovning för banformiga tät-ningsmaterial i system med klinker och plattor i kombination med Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 och Sopro FKM XL 444 som fästmassa samt i kombination med Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 eller Sopro TDS 823 som monterings- och tätningslim vid skarvar och överlappningar.

 

Europeiskt tekniskt godkännande

 • Systemkomponent med ETA-nr 18/1003 enligt ETAG 022 T.2 1

 

MPA Dresden: Brandklass A1/A1fl.

GEV EMICODE-system: EC1PLUS

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

ca; 1,3 kg/kvm och mm. (se även åtgångs tabell för Sopro fästmassor)