Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Cementbaserad, lätt, flexibel fästmassa med hög andel förstärkande plastfibrer och låg materialåtgång. För sättning och läggning av keramiska golv- och väggbelägg-ningar samt missfärgningsokänsliga naturstensplattor. Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

 • Mångsidigt användningsbar: för tunnbädds-, flytbädds- och mellanbäddsläggning; spacklingsbar i skikt med upp till 20 mm tjocklek
 • Motsvarar direktivet om "Flexibla fästmassor" och kraven C2 TE S1 enligt DIN EN 12 004
 • Hög glidbeständighet genom fiberförstärkningn med lättballast, låg åtgångn Krämig konsistens
 • För spackling av ojämna vägg- och golvytor
 • Deformerbarhet ≥ 2,5 mm
 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emissionPLUS
 • Inom- och utomhus

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

Tekniskt universitet München:

 • DIN EN 12 004: C2 TE S1– Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-­AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro DSF 1­K 523, Sopro DSF 1­K snabb 623, Sopro DSF 2­K 423, Sopro TDS 2­K 823, Sopro GD 749 primer och ytterligare Sopro­komponenter
 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-­AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro PU­FD 570/571 PU­tätskikt vägg/golv, Sopro EPG 522 epoxiprimer och ytterligare Sopro­kom­ponenter
 • Provningsrapport:Sopro‘s No.1 i kombination med Sopro DSF 1­K 523, Sopro DSF 1­K snabb 623, Sopro DSF 2­K 423, Sopro TDS 2­K 823 och Sopro GD 749 primer uppfyller kraven enligt DIN EN 14 891, även angående vidhäftningshållfasthet efter lagring i klorvatten
 • Provningsrapport: Sopro‘s No.1 i kombination med Sopro PU­FD 570 vägg, Sopro PU­FD 571 golv och Sopro EPG 522 epoxiprimer uppfyller kraven enligt DIN EN 14891, även angående vidhäftningshåll­fasthet efter lagring i klorvatten

 

SFV e.V. Großburgwedel:

 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-­AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro FDF 525/527 flexibelt tätskikt, Sopro GD 749 primer och ytterligare Sopro­komponenter
 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV som systemprovning för banformiga tät­ningsmaterial i system med klinker och plattor i kombination med Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 och Sopro’s No.1 400 som fästmassa samt i kombination med Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 eller Sopro TDS 823 som monterings­ och tätningslim vid skarvar och överlappningar.

 

Europeiskt tekniskt godkännande:

 • Systemkomponent med ET A­nr 13/0155 enligt ETAG 022 T.1 och ETA­ nr 13/0154 enligt ETAG 022 T.2
 • Systemkomponent med ETA-nr 18/1003 enligt ETAG 022 T.2 1

 

BG Verkehr:

 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 2.4 (vägg), MED­ godkännande nr 118.316, USCG­ god­kännande nr 164.112/EC0736/118.316. Blöt appliceringsmängd Sopro‘s No.1 400: max 2 873 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro system 2.4: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro PU­FD 570, Sopro QS 511, granitkeramikplatta (min 145 mm, tjocklek 5 mm), Sopro TFb. Systemtjocklek ≤ 11 mm, fogar ≤ 5 mm.
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 3.6 (golv), MED­ godkännande nr 124.115, USCG­ god­kännande nr 164.117/EC0736/124.115. Blöt appliceringsmängd Sopro‘s No.1 400: max 2 937 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro system 3.6: Sopro EPG 522, Sopro QS 507, Sopro PU­FD 571, Sopro QS 511, granitkeramikplatta (min 145 mm, tjocklek 5 mm), Sopro TFb. Systemtjocklek ≤ 11 mm, fogar ≤ 5 mm.

 Beakta Sopro systemkomponenternas respektive produktblad.

 

MPA Dresden:– Brandklass A1/A1fl.

 

GEV EMICODE-system: EC1PLUS

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

ca; 1,0 kg/kvm och mm. (se även åtgångs tabell för Sopro fästmassor)

Referensobjekt