Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Silvergrå, cementbaserad, snabbhärdande flexibel fästmassa med hög andel förstärkande plastfibrer. Multifunktionell genom 4-i-1-recept: tunnbädds-, flytbädds- och mellanbäddsmontering, spacklingsbar till 10 mm skikttjocklek1). För sättning och läggning av keramiska beläggningar samt missfärgningskänsliga naturstensplattor. Lång öppentid och snabbhärdande, därför perfekt för läggning/sättning av storformatsplattor. Hög kristallinisk vattenbindning och rhentrass. Låg kromathalt enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII.

 • Optimal applicerings- och bearbetningsförmåga
 • Hög glidbeständighet genom fiberförstärkning
 • Mångsidigt användningsbar: tunnbädds-, flytbädds- och mellanbäddsmontering, spacklingsbar till 10 mm skikttjocklek 1)
 • Silvergrå bruksfärg, även för ljusa, translucenta naturstensarter
 • För deformationskänsliga, konsthartsbundna plattor och storformatsplattor
 • Låg åtgång
 • Lång öppentid ≥ 30 minuter
 • Länge bearbetbar: bearbetningstid 45 – 60 minuter
 • Hög kristallinisk vattenbindning
 • Tidigt högfast, gångbar/fogbar efter ca 3 timmar
 • Böjväg ≥ 2,5 mm
 • Inom- och utomhus
 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS

1) På konstruktioner med torra golvskivor och golvavjämningar av gjutasfalt upp till 5 mm skikttjocklek.

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

Münchens tekniska universitet:

 • DIN EN 12 004: C2 FTE S1
 • Brandklassificering: klass E

 

Europeiskt tekniskt godkännande:

 • Systemkomponent med ETA-nr 18/1003 enligt ETAG 022 T.2 1

SFV e.V. Großburgwedel:

 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV-F i system med DSF 423 3), DSF 523 , DSF 623 , ZR 618 3), TDS 823, FDF 525/527, PU-FD 570/571 3) och andra förekommande Soprokomponenter.
 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV i ett tätskiktssystem med AEB plus 639, AEB 640 och andra förekommande Soprokomponenter.  

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

Åtgång: ca 1,2 kg/m² per mm skikttjocklek