• C No image on seal

Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)

Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Tvättad sand i kornstorlek 1,5-3,2mm(graderad) för tillverkning av dränerande slipsats i kombination med Sopro BH 869. Slipsatsen motsvarar SR-C20-F6 i enlighet med DIN EN 13813.och är lämplig som underlag i olika plattsättningsarbeten.

 

Blandningsförhållande : 25kg DEK 872 + 1kg Sopro BH 869

Prestanda: SR-C20-F6 (eft. 7 dagar)

Öppentid ca 100 minuter (beroende på temperatur)

Gångbar och klar för vidare påbyggnad efter 12 timmar

Minsta tjocklek vid fast kontakt 20mm (körbara ytor 30mm)

Minsta tjocklek på glidlager 25mm (körbara ytor 60-80mm, tjocklek anpassas efter belastning vid högre laster)

Krympfri (utan vatteninblandning)

 

Inomhus och utomhus

Åtgång

Per centimeter tjocklek:

Sopro DEK 872 15,9kg/m2

Sopro BH 869  0,6kg/m2