Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Lösningsmedelsfritt, 2-komponenters förseglingsskikt för förbehandling av ytan av i synnerhet nya och/eller fuktiga golvavjämningar som monterats i fast kontakt med underlaget.

  • Golv
  • Inom- och utomhus
  • ycket slitstark och kemikaliebeständig

Leveransformer & Beställningsnummer

Hink 18 kg (kombinationsbehållare komponent A och B)