Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Lösningsmedelfri, ljusgrå specialprimer på polymerdispersionsbas med kvartssand för optimal vidhäftning på täta, släta, ickesugande underlag inför spacklings- och belägg ningsarbeten

 • Användningsklar och snabbtorkande
 • Perfekt för renovering och sanering
 • Låg åtgång
 • Kan användas för golvvärme
 • Med godkännande för skeppsbyggnad
 • Vägg och golv
 • Lösningsmedelsfri
 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS
 • Inom- och utomhus
   
   

Beställningsvara, finns inte i ordinarie sortiment hos våra återförsäljare Kakelspecialisten & Svenska Kakel. 
För teknisk information se vår Engelska hemsida, alternativt kontakta teknisk support hos Svenska Kakel & Kakelspecialisten. 

 

 

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Leveransformer & Beställningsnummer

Hink 10 kg, Hink 5 kg, Hink 3 kg, Burk 1 kg

Myndighetsgodkännanden

BG Trafik:

 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 2.1 (vägg), MED-godkännande nr 118.222, USCG-god-kännande nr 164.112/EC0736/118.222. Blöt appliceringsmängd Sopro HPS 673: max 330 g/m². Ytter-ligare komponenter i Sopro system 2.1: Sopro FKM XL 444, granitkeramikplatta (tjocklek 5 mm), Sopro FEP 604. Fogar ≤ 4 mm
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 2.5 (vägg), MED-godkännande nr 118.405, USCG-godkännande nr 164.112/EC0736/118.405. Blöt appliceringsmängd Sopro HPS 673: max 200 g/m². Ytter-ligare komponenter i Sopro system 2.5: Sopro FKM XL 444, granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro FEP plus. Fogar ≤ 6 mm
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 3.1 (golv), MED-godkännande nr 124.096, USCG-god-kännande nr 164.117/EC0736/124.096. Blöt appliceringsmängd Sopro HPS 673: max 330 g/m². Ytter-ligare komponenter i Sopro system 3.1: Sopro FKM XL 444, granitkeramikplatta (tjocklek 5 mm), Sopro FEP 604. Fogar ≤ 4 m
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 3.7 (golv), MED-godkännande nr 124.126, USCG-god-kännande nr 164.117/EC0736/124.126. Blöt appliceringsmängd Sopro HPS 673: max 200 g/m². Ytter-ligare komponenter i Sopro-systemet 3.7: Sopro FKM XL 444, granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro FEP plus. Fogar ≤ 6 mm
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 3.9 (golv), MED-godkännande nr 124.125, USCG-godkännande nr 164.117/EC0736/124.125. Blöt appliceringsmängd Sopro HPS 673: max 280 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro system 3.9: Sopro FKM XL 444, Sopro FAS 551, granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro TF+. Fogar ≤ 6 mm

Beakta Sopro systemkomponenternas respektive produktblad.

 

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS

Åtgång

ca: 150 gr/m² beroende på underlaget