Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

För sandning av primningen med Sopro EPG 1522 videfterföljande applicering av Sopro PU-FD 1570/1571.

  • Eldtorkad
  • I system godkänd för användning inom skeppsbyggnad

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

BG Trafik:

Tillåten för fartygskonstruktioner som systemkomponent i kombinationmed EPG 522, PU-FD 570/571, QS 511, Sopro‘s No.1 400 och TFb: MED-godkännandenr. 118.316 (väggar) och 124.115 (golv), USCG-godkännande nr.164.112/EC0736/118.316 (väggar) och 164.117/EC0736/124.115 (golv)