Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

2-komponenters byggharts för primning och förbättring av vidhäftningen samt för framställning av epoxihartsbruk. För framställning av tidigt beläggningsbara kontshartsbruk tillsammans med Sopro EEK 871 epoxiballast (SR-C25-F7 med stöd av DIN EN 13 813) och Sopro DEK 872 dräneringsballast (SR-C20-F6 med stöd av DIN EN 13 813).

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • Brukstid (som byggharts): ca 50 minuter
  • Gångbart (som byggharts): efter ca 12 timmar
  • GISCODE RE1
  • Endast för yrkesbruk!

 

 

Leveransformer & Beställningsnummer

Hink 24 kg (16 kg komponent A + 8 kg komponent B)

Hink 12 kg (kombinationsbehållare)

Hink 5 kg (kombinationsbehållare)

Burk 1 kg (kombinationsbehållare, 6 st. i kartong)

Åtgång

som primer 250 - 350 g/m² beroende på absorberande förmåga
som harts för framställning av bruk beroende på kornfördelningskurva 170 – 210 g/m² och mm skikttjocklek
som harts för framställning av bruk tillsammans med Sopro EEK 871 epoxiballast resp. Sopro DEK 872 dräneringsballast ca 70 g/m² och mm skikttjocklek