Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Plastarmerat specialbindemedel för tidsbesparande tillverkning av snabbhärdande och tidigt beläggningsbara cementgolv med stöd av DIN 18 560. Uppnår kvalitetsklass CT-C45-F7 efter 28 dygn*. Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

  • ny, förbättrad kvalitet
  • beläggningsbart redan efter ca 3 dygn om det beläggs med klinkerplattor
  • lång öppentid: ca 2 – 3 timmar
  • bearbetbart i blandningsförhållandet 1 : 4 och 1 : 5
  • högt skydd mot fukt på baksidan
  • för renovering och sanering kan användas för golvvärme
  • pumpbart
  • GEV EMICODE-system: EC1PLUS  R mycket låg emissionPLUS
  • inom- och utomhus

 

Beställningsvara