Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Svagt luktande, snabbhärdande silikatharts för friktionsförbindelser i spruckna gjutna golv och dummyfogar, samt för inbäddning och fästning av stötlister, vinkelstänger, slutprofiler osv. För limning av betong, keramik, natursten, trä, metall m.m. Kan även användas för mindre reparationer. Levereras i skakflaskor som ger en snabb, enkel och ren användning.

 • Inom- och utomhus, golv
 • Snabb, enkel och ren användning
 • Kan blandas och appliceras utan blandverktyg
 • Lösningsmedelsfri
 • Mycket god inträngningsförmåga snabbhärdande
 • Öppentid: 10- 12 minuter
 • Bearbetningsbar: efter ca 45 minuter
 • Luktneutral
 • Med 10 förstärkningsklämmor
 • DGNB: Högsta kvalitetsnivå 4, rad 9
 • Endast för yrkesbruk!

Leveransformer & Beställningsnummer

Kombi-handelspaket 600 ml

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låga emissionerPLUS R

Åtgång

Beroende på underlagets grovhet och bearbetningsmetod ca 1,7 kg per liter utrymme som ska fyllas.