Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Snabbhärdande färdigt monokornigt bruk med specialcement som bindmedel och utvald kornfördelningskurva för läggning av natursten och plattor inom- och utomhus praktiskt taget utan några utfällningar alls.Rekommenderas särskilt på balkonger och terrasser.Mycket låga kromatvärden enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

  • mycket hög vattengenomsläpplighet
  • förhindrar frostskador och utfällningar
  • utvald monokornfördelningskurva
  • hög kristallinisk vattenbindning
  • för tjockbäddsläggning; ”blött-i-blött” från 2 cm skikttjocklek vid användning inom ett tätskiktssystem
  • med provningsrapport för vattengenomsläpplighet
  • hög hållfasthet redan efter kort tid: CT-C20-F4 redan efter 3 dygn
  • Tunnbäddsläggning på den härdade bruksbädden med lämplig flexibel fästmassa möjlig efter 24 timmar
  • pumpbar

 
 

Myndighetsgodkännanden

Kiwa MPA Bautest GmbH:

  • Vattengenomsläpplighet vinkelrät mot planet, testad utan tryck i 60 mm skikttjocklek: ca 3,27 l/(m2 x s)

Åtgång

ca. 16 kg/m² och cm skikttjocklek