Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Cementbaserad, snabbt genomtorkad, flexibel och mycket dryg tvåkomponentsmassa för reaktiv fuktisolering av byggnader. För fuktisolering av källarytterväggar (i enlighet med DIN 18 195 del 4, 5 och 6).

 • Cementbaserat reaktivt tätskikt
 • mycket låg åtgång
 • snabbt och tillförlitlig genomtorkning
 • högflexibel och fri från bitumen
 • klarar 2,5 bars vattentryck efter endast ca 6 timmar
 • resistent mot regn efter endast ca 3 timmar
 • spricköverbryggande efter endast ca 6 timmar
 • schakten kan fyllas redan efter ca 6 timmar
 • användbar även på kalla och lätt fuktiga underlag
 • genomsläpplig för vattenånga
 • kan målas och putsas
 • optisk genomtorkningskontroll genom färgändring
 • kan appliceras med roller, spackel, pensel eller spruta
 • inom- och utomhus, väggar och golv
 • låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII

Kombinerad behållare 20 kg

Consumption calculator

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.