Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Mineralisk tilläggsisolering, bestående av skumglasgranulat. För tryckstabila, snabbt härdande och snabbt bearbetningsbara avjämningsskikt med ljudisolerande och värmedämmande egenskaper i kombination med Sopro Rapidur® Snabbcement (B5). Lämpligt för alla skikttjocklekar i system över 20 mm. För utfyllning av rörgenomföringar, stora hålrum och sanitärinstallationer. I synnerhet lämpligt för sanerings- och renoveringsprojekt. Även för montering i lutande plan. Kan även användas som lös påfyllning.

  • mineralisk
  • särskilt lämpligt för sanerings- och renoveringsprojekt
  • ej brännbart
  • fuktresistent och permanent formstabil
  • värme- och ljudisolerande
  • för avjämning mellan rörledningar
  • pumpbar

Åtgång

10 l Sopro SMART® LZ/m² per cm skikttjocklek; 1,6 kg Sopro SMART® LZ/m² per cm skikttjocklek