Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Cementbaserad, krympningskompenserat expanderbetong med extra lång flytförmå-ga och hög fastighetsprofil för variabla igjutningshöjder på 2 – 12 cm.Låg kromathalt enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII

  • Kornstorlek 0 – 5 mm
  • För 2 – 12 cm igjutningshöjd
  • Särskilt länge flytande och hög hållfasthet
  • Frost-tösaltbeständighet
  • Krympkompenserad
  • Med överensstämmelsecertifikat
  • Med testcertifikat
  • Inom- och utomhus

 

Beställningsvara, finns inte i ordinarie sortiment hos våra återförsäljare Kakelspecialisten & Svenska Kakel. 
För teknisk information se vår Engelska hemsida, alternativt kontakta teknisk support hos Svenska Kakel & Kakelspecialisten. 

Myndighetsgodkännanden

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen:

  • Provning enligt DAfStb-direktivet ”Tillverkning och användning av expanderbetong med cement som bindemedel”, version juni 2006.– Provning avseende frost-tösaltbeständighet enligt det preliminära märkbladet från Bundesverband der Deutschen Beton- und Fertigteilindustrie e.V. (BDB) i Bonn.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin:

  • ”Ingen korrosionsfrämjande effekt på betongstål”Reaktion vid brandpåverkan A1

Åtgång

Ca 2.100 kg torrbruk per m³ färsk betong