Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Icke pigmenterat 2-komponenters epoxiharts med formulerad aminhärdare som förbehandling inför påföljande fuktisolering på betong och stål. Låg viskositet och hög inträngningsförmåga. Beständig mot vatten, havsvatten, avloppsvatten samt mot lut, utspädda syror, saltlösningar, mineraloljor, smörjmedel och bränslen. Beständig mot kyla och värme samt mot temperaturväxlingar från -30 °C till +100 °C vid torr belastning och till +50 °C vid våt belastning.

  • Förbehandlings produkt till Sopro PU-FD tätskiktssystem och för SoproDur® HF-L högfast epoxilack
  • Förbättrar vidhäftningen på kritiska underlag inför spacklings- och plattsättningssarbeten och inför applicering av t.ex. Sopro EE 771 m.fl.
  • Som fyllnads- och gjutbruk för genomföringar och kapillärbrytande fogar
  • Inom- och utomhus

 

 

 

Leveransformer & Beställningsnummer

Hink 10 kg (kombinationsbehållare komponent A och B)

Hink 4 kg (kombinationsbehållare komponent A och B)

Myndighetsgodkännanden

Tekniskt universitet München:

  • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV i ett tätningssystem i kombination med PU-FD 570/571, Sopro ́s No.1 400, Sopro ́s No.1 404, Sopro VF HF 420 (endast Sopro PU-FD 571), Sopro DBE 500, Sopro FEP plus och ytterligare Sopro-komponenter.

 

BG Trafik:

  • Godkänt för skeppsbyggnad i Sopro system 2.4 (vägg), MED-godkännande nr 118.316, USCG-godkännande nr 164.112/EC0736/118.316. Blöt appliceringsmängd Sopro EPG 522: max 157 g/m², sandad med Sopro QS 507 (max 470 g/m²). Ytterligare komponenter i Sopro system 2.4: Sopro PU-FD 570, Sopro QS 511, Sopro‘s No.1 400, granitkeramikplatta (min 145 mm, tjocklek 5 mm), Sopro TFb. Systemtjocklek ≤ 11 mm, fogar ≤ 5 mm
  • Godkänt för skeppsbyggnad i Sopro system 3.6 (golv), MED-godkännande nr 124.115, USCG-godkännande nr 164.117/EC0736/124.115. Blöt appliceringsmängd Sopro EPG 522: max 150 g/m², sandad med Sopro QS 507 (max 433 g/m²). Ytterligare komponenter i Sopro system 3.6: Sopro PU-FD 571, Sopro QS 511, Sopro‘s No.1 400, granitkeramikplatta (min 145 mm, tjocklek 5 mm), Sopro TFb. Systemtjocklek ≤ 11 mm, fogar ≤ 5 mm

Beakta Sopro systemkomponenternas respektive produktblad.

Åtgång

ca. 300-500 gr/m² beroende på underlagets absorbtionsförmåga