Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Plastarmerad torrbruksblandning för tidsbesparande tillverkning av snabbhärdande och tidigt beläggningsbara betonggolv med stöd av DIN 18 560. Uppnår kvalitetsklass CT-C35-F5 enligt DIN EN 13 813 redan efter 7 dygn, kvalitetsklass CT-C40-F6 efter 28 dygn. Ingen extra sandtillsättning.
Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

  • Är beläggningsbar med klinker redan efter ca 24 timmar
  • Färdigblandad torrblandning
  • För tidsbesparande och tidskritiska avjämningsarbeten
  • Perfekt för renovering och sanering
  • Kan användas för golvvärme
  • Lämplig som slitlager
  • God applicerings- och bearbetningsförmåga
  • Pumpbart
  • Skikttjocklek 10 – 100 mm
  • GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emission PLUS
  • Inom- och utomhus

   

  Beställningsvara, finns inte i ordinarie sortiment hos våra återförsäljare Kakelspecialisten & Svenska Kakel. 

  För teknisk information se vår Engelska hemsida, alternativt kontakta teknisk support hos Svenska Kakel & Kakelspecialisten. 

  * Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

  Myndighetsgodkännanden

  GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emissionPLUS

  Åtgång

  18 – 20 kg/m² per cm skikttjocklek; 1800 – 2000 kg/m³