Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Cementbaserat, lågemitterande, enkomponentig, högflexibeltunnbäddsbruk, C2 FE S2 enligt DIN EN 12 12004, i synnerhet försärskilt säker läggning av granitkeramik, betong- ochnaturstensplattor. Lämpligt för stora och megastora plattor på golvoch väggar (med läggningshjälpmedel). Lämpligt som speciallim påett flertal deformerbara underlag. Mycket godabearbetningsegenskaper tack vare den krämiga och smidigablandningskonsistensen. Lämpligt för vägg- ochgolvvärmeinstallationer, Sopro tätningsskikt och tidskritiskabyggprojekt.

 • Inomhus, vägg (med läggningshjälpmedel) och golv
 • C2: Vidhäftningshållfasthet > 1,0 N/mm²
 • F: tidig vidhäftningshållfasthet > 0,5 N/mm² efter 6 timmar
 • E: lång öppentid > 30 minuter
 • S2: Deformerbarhet >5 mm
 • Hög flexibilitet
 • Extra lämpligt för stora och megastora plattor
 • Brukstid: ca 40 minuter
 • Extra lätt och dryg (upp till 40 % drygare än traditionella Sopro tunnbäddsbruk)
 • Särskilt lämpligt för nivåregleringssystem vid Sopro storformatsplattor
 • Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII
 • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 8 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2018)
 • Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

Myndighetsgodkännanden

DIN EN 12004: C2 FE S2 PG-AIV-F: (under bearbetning) PG-AIV-B: (under bearbetning)

 

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS

Åtgång

0,9 kg/m²/mm