Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Extra drag- och rivtålig, spricktäckande glasfiberväv som tilläggsarmering för Sopro gjutna anhydritmassagolv, fästmassa, tätningar, spackelmassor och puts. Lämpligt för renovering, sanering och nybyggnation.

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • Tilläggsarmering för extra stöt- och skjuvhållfasthet
  • För extra spricktätning och spänningsreducering
  • Beståndsdel av systemet Sopro SMART®
  • Går bra att lägga ut lös
  • Ingen uppsvämning
  • Hög vidhäftning i kombination med fler Sopro-produkter
  • Permanent alkalisk beständighet
  • Hög temperaturbeständighet

Leveransformer & Beställningsnummer

Rulle (100 cm bredd) 25 m

Åtgång

ca 1,05 m²/m²