Enhetlig kvalitet – nationellt och internationellt

 • Kvalitetsstyrning – som en dynamisk process i stället för statiska rutiner – utgör hörnstenen i Sopro Bauchemie GmbHs företagsfilosofi. Vår QM strategi är inte enbart inriktad på individuella platser eller temporärt begränsade procedurer utan siktar även på att leverera enhetliga kvalitetsstandarder inom hela koncernen. Idag och i framtiden.

  Genom att vi inriktar oss på helheten i processer och rutiner, krävs ett aktivt deltagande från alla anställda. Förutom regelbunden optimering av bolagets rutiner, krävs kontinuerlig övervakning och granskning av företags policy och verksamhet. PDCA cykeln ”från att stå inför problem till att lösa det” är kärnan i våra QM system, vilket klart visar vår dynamiska inställning.

  Sopro Bauchemie GmbH är certifierat enligt DIN EN ISO 9001 sedan 1994. Matriscertifieringen som erhölls för QM 2006 omfattade även dotterbolagen Sopro Bauchemie GmbH Austria och Sopro Polska Sp. Z o. o. Framtida integrering av ytterligare bolag i denna kvalitetsmatris står högt på vår agenda, vi skall därför fortsätta att tillhandahålla er, våra kunder, med en konsekvent hög kvalitet på våra produkter och service.

  Våra kunderna kan känna sig trygga i vetskapen att Sopros innovativa produkter och perfekt koordinerade system även framdeles kommer att vara ledande inom teknologin, samtidigt som vi uppfyller de strängaste krav. Detta garanteras genom stränga kvalitetskontroller, kontroller på plats och bekräftas med externa testcertifikat från erkända institutioner som SFV e.V. Institut för vägg-/golvbeklädnader i Großburgwedel eller Technische Universität München. Dessa certifikat, bekräftar bl.a. överensstämmelse med ”C” och ”S” de graderingar som anges i de europeiska standarderna för tunnbäddslim, med Flexmortar kvalitetsmärkning för flexibla plattlim och med ”CG” klasser definierade i den europeiska standarden för injekteringsbruk. De framhåller alla både den höga kvaliteten på våra produkter och den enkla användningen.

  Sopro´s No.1 flexibla fästmassor har t.ex. en rad testcertifikat som utfärdats av flera olika externa institutioner:

  SFV e.V. institut för vägg-/golvbeklädnad, Großburgwedel: 
  Allmän byggkontroll testcertifikat (abP) för användning tillsammans med Sopro FDF flexibla tätningsmedel och Sopro PU-FD yttätningsmedel.

  Technische Universität München:
  C2 TE to DIN EN 12004
  S1 enligt DIN EN 12002 
  Allmän byggkontroll testcertifikat (abP) för användning tillsammans med Sopro DSF 523 enkomponent flexibel tätningsmassa, Sopro DSF 623 enkomponent flexibel snabbtorkande tätningsmassa och Sopro DSF 423 tvåkomponent flexibel tätningsmassa. 

  MPA Materialtestlaboratorium, Karlsruhe:
  Extern uppföljning baserad på DIN EN 998-2 tillsammans med DIN V 18580

  Elektro-Physik Aachen GmbH:
  Inga toxiska risker i händelse av brand