Ekologi & Hållbarhet

Handla hållbart: med låga emissioner, hälsofrämjande och ekologiska projekt. Sopro Bauchemie tar ansvar för natur, miljö och kommande generationer.

Hållbarhet

Sopro Bauchemie har förankrat ämnet "hållbarhet" i sin företagsfilosofi. Därmed ser vi alltid "hållbarhet" som ett ständigt genomförande av miljömässiga, sociala och ekonomiska mål. Detta inkluderar miljövänlig, resurseffektiv produktion och utveckling av låga utsläppsprodukter och lösningar. Samtidigt innebär detta effektiva och kostnadsmedvetna processer längs hela värdekedjan.Viktiga byggstenar är:


  • Användning av lokala varor med företrädesvis låga utsläpp och alltmer återvunna råvaror

  • Produktion i regionala produktionsanläggningar under miljövänliga och säkra förhållanden

  • Formel framtagning och produktion av lågemissionsprodukter

  • Preferens för miljövänlig och återvinningsbar förpackning av enstaka substanser eller separerande förpackningar med flera ämnen
Men den sociala komponenten av hållbarhet drivs också systematiskt av Sopro. Genom att delta i projektet "Healthy Company" skapar Sopro en hälsosam miljö på lång sikt.

Sopro Bauchemie är medlem av det tyska hållbara byggnadsrådet e. V. (DGNB) och Minergie<sup>®</sup> i Schweiz. Många Sopro-produkter kan användas framgångsrikt inom ramen för DGNB-byggcertifieringar. Om du har några frågor, vänligen kontakta vår DGNB Konsult (nachhaltigkeit(at)sopro.com).

Men även inom marknaden blir hållbar certifierad konstruktion allt viktigare. Keramikindustrin och handeln vänder sig till detta ämne med EUF-initiativen "Hälsosam livsstil, energibesparing och design med keramik" och får ytterligare profil. Här är viktiga framtida möjligheter. Sopro Bauchemie är aktiv som partner inom EUF (European Union of Tile Associations).

Sopro är medlem i "Umweltallianz Hessen", som grundades 2009 av Hessiska ministeriet för miljö, energi, jordbruk och konsumentskydd. Härmed stöder vi dig. a. minskningen av utsläpp av klimatrelaterade växthusgaser och aktivt engagerad i klimatskydd.

Certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett klassificeringssystem för klassificering av hållbara byggnader. Beroende på kunden används LEED även i Tyskland och över hela världen. Här, även de testade, lågemissions-Sopro-produkterna, är positiva.

BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen är klassificeringssystem för klassificering av miljömässigt hållbara byggprodukter som Sopro Bauchemie valt att delta i specifikt för den svenska marknaden.