Test Title

Sopro – Byggkemi med profesionell kvalitet

Sopro Bauchemie GmbH kombinerar en unik historisk erfarenhetspotential med en framtidsinriktad produkt- och varumärkesstrategi. Detta har gjort Sopro till en ledande leverantör av kemiska byggprodukter - inte bara i Tyskland utan även i hela Europa. Garanterad professionell kvalitet och ett uttryckligt engagemang är två mycket viktiga pelare i vår företagsfilosofi.
ytterligare information

Enhetlig kvalitet - nationellt och internationellt

Varje liten del av företaget innefattas i helheten av att vara ett kvalitets företag, alla processer och alla anställda måste granskas och optimeras kontinuerligt för att uppnå den grad av kvalite´som krävs för att vara marknadsledande. Den dynamiska naturen hos vår kvalitetshantering illustreras av PDCA-cykeln som ligger till grund för den. Sedan 1994 har Sopro Bauchemie GmbH certifierats enligt DIN EN ISO 9001. Under 2006 genomfördes en matriscertifiering för kvalitetshantering, som dotterbolagen Sopro Bauchemie GmbH Austria och Sopro Polska Sp. Z oo o har också gått med. Sedan 2009 har Sopro Bauchemie GmbH också certifierats enligt reviderad DIN EN ISO 9001: 2008. Med sikte på att garantera dig - våra kunder - konsekvent hög kvalitet på våra produkter och tjänster.
ytterligare information om kvatitetsledning
  • Kvalitetshantering är grunden i Sopro Bauchemie GmbHs filosofi. Denna kvalitetshantering är inte statisk men dynamisk. Den är inte begränsat till enskilda platser eller tidsbegränsade processer. Snarare syftar den till att uppnå en enhetlig kvalitetsstandard i alla anknutna företag. Idag och i framtiden.

Lågemmissionsprodukter

Sopro fungerar som ett företag mot klimatförändringar och säljer många certifierade lågemissionsprodukter (tyska webbplats)
Veta mer

Sopro - Ekologi & Hållbarhet

Handla hållbart: med låga emissioner, hälsofrämjande och ekologiska projekt. Sopro Bauchemie tar ansvar för natur, miljö och kommande generationer.
Veta mer