Pliki do pobrania

Opis produktu

Wysokoelastyczna i wysokoodkształcalna, jednoskładnikowa, szybkowiążąca, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do niezawodnego układania płyt z gresu, betonu i kamienia naturalnego. Na podłogi i ściany ogrzewane oraz w systemie podłóg podniesionych dzięki strukturze redukującej naprężenia. 

O wysokiej izolacyjności akustycznej. Szczególnie do szybkich prac renowacyjnych. Bardzo dobre właściwości i parametry robocze.

Dzięki wysokokrystalicznemu wiązaniu wody szczególnie polecana do układania ceramicznych pocienionych płyt wielkoformatowych. Jako specjalny klej nadaje się na różne podłoża odkształcalne.

 • C2: zwiększona przyczepność ≥ 1 N/mm2
 • F: wczesna przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po 6 godzinach
 • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
 • Klasa S2: wysokoodkształcalny, ugięcie ≥ 5 mm
 • Czas użycia: 30 minut 
 • Możliwość chodzenia / fugowania już po 3 godzinach
 • Szybki cement - trójskładnikowy system pozwalający przyspieszyć realizację prac
 • Podwyższona wydajność aż do 65%1)
 • Wysokoodkształcalna dzięki technologii MicroGum®
 • Doskonale nadaje się do ceramicznych płyt wielkoformatowych, również MEGAformatów ≥ 3 m2
 • Redukuje naprężenia na podłogach podniesionych i jastrychach suchych
 • Również na świeże, nieogrzewane jastrychy cementowe (pod płytki i płyty ≤60x60 cm)2)
 • W pomieszczeniach, na ściany i podłogi
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

1) Prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego
2) W porównaniu z wybranymi, dostępnymi na rynku cienkowarstwowymi zaprawami klejowymi

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

679/15

Worek 15 kg

Kalkulator zużycia

Wartości zużycia zapraw i fug obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Są bowiem zależne od zastosowanej w danym przypadku zaprawy klejowej i fugowej, kąta pochylenia pacy zębatej oraz rodzaju i równości podkładu

Zużycie:
ok. 0,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy