Pliki do pobrania

Opis produktu

Wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, jednoskładnikowa, cementowa zaprawa cienkowarstwowa, o klasyfikacji C2 TE S2 zgodnie z normą PN-EN 12004, do niezawodnego układania płyt z gresu, betonu oraz kamienia naturalnego. 

Na świeże, nieogrzewane jastrychy cementowe (pod płytki i płyty ≤ 60x60 cm)1), na podłogi i ściany ogrzewane, na jastrychy suche oraz w systemie podłóg podniesionych dzięki strukturze redukującej naprężenia. W połączeniu z okładzinami ceramicznymi cechuje ją wysoka izolacja akustyczna. Bardzo dobre właściwości i parametry robocze oraz stabilność. Ok. 30% bardziej wydajna niż tradycyjne zaprawy cienkowarstwowe Sopro, bez dodatku kruszyw lekkich. Jako specjalny klej nadaje się na różne podłoża odkształcalne.

 • W pomieszczeniach
 • Na ściany i podłogi
 • C2: przyczepność ≥ 1 N/mm2 
 • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
 • E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
 • S2: ugięcie ≥ 5 mm
 • Wyjątkowo wysoka wydajność: większa do 30%2)
 • Struktura redukująca naprężenia
 • Szczególnie zalecany do przyklejania płyt izolacyjnych i kompensujących naprężenia Sopro FDP i Sopro TEB 
 • Wysokoodkształcalny
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

1) Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu 
2) W porównaniu z tradycyjnymi zaprawami cienkowarstwowymi Sopro 
* Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia. 

Forma dostawy

Nr kat.

Forma dostawy

669/15

Worek 15 kg

Kalkulator zużycia

Wartości zużycia zapraw i fug obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Są bowiem zależne od zastosowanej w danym przypadku zaprawy klejowej i fugowej, kąta pochylenia pacy zębatej oraz rodzaju i równości podkładu

Zużycie:
ok. 0,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy