Pliki do pobrania

Opis produktu

Uelastyczniona, szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych i kamiennych. Przeznaczona do stosowania m.in. w pomieszczeniach mieszkalnych, wilgotnych i mokrych.

  • Klasyfikacja C1 FT wg normy PN-EN 12004
  • C1: przyczepność ≥ 0,5 N/mm²
  • F: przyczepność wczesna ≥ 0,5 N/mm² po 6 godzinach
  • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
  • Możliwość chodzenia i fugowania już po ok. 3 godzinach
  • Do glazury, terakoty i gresu
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Forma dostawy
Worek 25 kg

Certyfikaty

Licencja: 
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Kalkulator zużycia

Wartości zużycia zapraw i fug obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Są bowiem zależne od zastosowanej w danym przypadku zaprawy klejowej i fugowej, kąta pochylenia pacy zębatej oraz rodzaju i równości podkładu

Zużycie:
ok. 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Obiekty referencyjne