Pliki do pobrania

Opis produktu

Wysokoelastyczna, odkształcalna, wydajna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego. Także do układania płytek na istniejących, trwałych okładzinach metodą  „płytka na płytkę”. Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane, do basenów, na tarasy i balkony.

  • Klasyfikacja C2 TE S1 wg normy PN-EN 12004 
  • Spełnia wymogi dla zapraw elastycznych „Flexmörtel” ­Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Zapraw Klejowych
  • Również do układania płyt wielkoformatowych
  • C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 
  • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami 
  • E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
  • S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
  • Dobre właściwości i parametry robocze
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Forma dostawy
Worek 25 kg

Certyfikaty

Licencja: 
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Kalkulator zużycia

Wartości zużycia zapraw i fug obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Są bowiem zależne od zastosowanej w danym przypadku zaprawy klejowej i fugowej, kąta pochylenia pacy zębatej oraz rodzaju i równości podkładu

Zużycie:
ok. 1,1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy