Pliki do pobrania

Opis produktu

Cementowa, wysokoelastyczna zaprawa klejowa cienko-, średniowarstwowa lub półpłynna, szczególnie do układania wielkoformatowych płytek i płyt ceramicznych na podłogach. Nadaje się na podłogi ogrzewane, mocno obciążone posadzki w obiektach handlowych i przemysłowych oraz na balkony, tarasy, do basenów. Optymalna urabialność dzięki ulepszeniu tworzywami sztucznymi i wzmocnieniu włóknami. Nadaje się na uszczelnienia zespolone.
 
 
 • Klasyfikacja C2 E, S1 wg normy PN-EN 12004
 • Szczególnie do wielkoformatowych gresów
 • Na balkony i tarasy
 • Wielofunkcyjna:
  - zaprawa cienkowarstwowa
  -zaprawa średniowarstwowa
  -zaprawa półpłynna
 • C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm²
 • E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
 • S1: ugięcie ≥ 2,5 mm
 • Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 
 
Licencja: 
- EMICODE wg GEV: EC1 R bardzo niski poziom emisji

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

Kalkulator zużycia

Wartości zużycia zapraw i fug obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Są bowiem zależne od zastosowanej w danym przypadku zaprawy klejowej i fugowej, kąta pochylenia pacy zębatej oraz rodzaju i równości podkładu

ok. 1,1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy