Pliki do pobrania

Opis produktu

Nie zawierający rozpuszczalników, nie pigmentowany, dwuskładnikowy preparat na bazie płynnej żywicy epoksydowej. Jako podkład gruntujący do wzmacniania piaszczących, mineralnych podłoży oraz preparat zwiększający przyczepność, stosowany na gładkie podłoża, jak np. metal, asfalt lany i stare powłoki malarskie. Również do gruntowania jastrychów anhydrytowych, z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511, pod układane płyty wielkoformatowe. Do zamykania i kapilarnego uszczelniania podłoży cementowych, do zamykania pęknięć, do wytwarzania płynnych mas wypełniająco-uszczelniających rynny przelewowe i odpływy podłogowe, do wytwarzania antykapilarnej zaprawy wypełniającej. Jako zaprawa antykapilarna na wilgotne, cementowa podłoża pod szybko układany parkiet, płyty PCV itp. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 lub Sopro QS 507 jako zaprawa epoksydowa. Jest wodoodporny, odporny na wodę morską, ścieki oraz ługi, rozcieńczone kwasy, roztwory soli, oleje mineralne, smary i materiały pędne.
 
 
 • Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
 • Czas użycia: ok. 30 minut
 • Możliwość chodzenia: po ok. 24 godzinach
 
 
 
Dostawa: Palety 280 kg (10 kg), 168 kg (4 kg) 
Wiadro 10 kg 
Wiadro 4 kg

1) Podczas transportu i składowania chronić przed mrozem

Zużycie

ok. 300-500 g/m² w zależności od właściwości podłoża

Zobacz jeszcze te produkty

  • QS 507 - Piasek kwarcowy

   Stosowany jako dodatek do fugi epoksydowej Sopro FEP.

  • QS 511 - Piasek kwarcowy (0,4 - 0,8 mm)

   Stosowany jako dodatek do szpachli i obsypywania naniesionych powłok z żywic epoksydowych.