Pliki do pobrania

Opis produktu

 
Dwuskładnikowa, szybkowiążąca, płynna żywica akrylowa do trwałego wypełniania rys i pęknięć w jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie. Z dodatkiem piasku kwarcowego może być stosowana do wypełniania szczelin i ubytków oraz szpachlowania nierówności.
 
 
  • Na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Odporna na wodę, zmienne warunki pogodowe i chemikalia
  • Czas użycia: 10-20 minut w zależności od ilości utwardzacza
  • Możliwość chodzenia: po ok. 1 h
 
 
 
   

 1)Podczas transportu i składowania chronić przed mrozem

 

Dostawa: 
Puszka (12 szt. w kartonie) 0,75 kg
 
 
 

 

 

Zużycie

ok. 1,0 kg/dm³