Pliki do pobrania

Opis produktu

Stabilna, cementowa, drobnoziarnista, szara, szybkowiążąca masa szpachlowa do wygładzania, naprawiania i nakładania powłok na powierzchnie podłóg, ścian i sufitów z betonu, betonu elewacyjnego i prefabrykatów betonowych. Do zamykania drobnych rys, porów i jam skurczowych na powierzchniach betonowych.
 
     
  • Na ściany, sufity i podłogi
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Grubości warstw: 1-5 mm
  • Czas użycia: 20-30 minut
  • Odporna na oddziaływanie wody i warunki atmosferyczne
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
  •  

Dostawa: Palety 1.000 kg (25 kg) 
Worek 25 kg

Zużycie

ok. 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy