Pliki do pobrania

Opis produktu

Szybkowiążąca, cementowa zaprawa tynkarska zgodna z klasyfikacją CS IV wg normy PN-EN 998-1 do tynkowania, wygładzania i napraw powierzchni ścian. Na podłoża mineralne w pomieszczeniach i na zewnątrz. Posiada bardzo dobre właściwości i parametry robocze. Można wcześnie przystąpić do obróbki powierzchniowej.

Optymalny tynk do stosowania w przypadku prac renowacyjnych i naprawczych. 

  • Grubość warstwy: 2-20 mm (małe powierzchnie do 40 mm)
  • Na ściany i sufity
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Czas użycia: ok. 20 minut
  • Możliwość układania płytek: po ok. 6 godzinach 
  • Do ręcznej i maszynowej obróbki
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII    

Dostawa: paleta 1000 ton (worek 25 kg)

Zużycie

ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy