Pliki do pobrania

Opis produktu

Biała, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa do przyklejania i mocowania jasnych okładzin z kamienia naturalnego, okładzin ceramicznych oraz mozaiki szklanej na ścianach i podłogach ogrzewanych. Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

  • Spełnia wymagania C2 TE zgodnie z normą PN-EN 12004
  • Na bazie białego cementu
  • T: wysoka stabilność
  • Elastyczna
  • Dobre właściwości robocze
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz 
  • Na podłogi i na ściany ogrzewane
  • C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
  • E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut

Forma dostawy

Forma dostawy  
Worek 25 kg 
Worek 5 kg

Certyfikaty

Licencja:
EMICODE® wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy