Pliki do pobrania

Opis produktu

Uelastyczniona, wzmocniona włóknami, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do przyklejania i mocowania płytek ceramicznych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, w obszarach wilgotnych i mokrych.

  • Klasyfikacja C1 TE wg normy PN-EN 12004
  • Do glazury i terakoty i gresu
  • C1: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2
  • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
  • E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
  • Mrozoodporna
  • Szczególnie do gresu w małym i średnim formacie
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

 

Forma dostawy
Worek 22,5 kg

Certyfikaty

Licencja: 
- EMICODE wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisjiPLUS

Zużycie

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Obiekty referencyjne