Pliki do pobrania

Opis produktu

Uelastyczniona, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania ściennych oraz podłogowych okładzin ceramicznych i kamiennych. Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń, także w obszarach wilgotnych i mokrych.

  • Klasyfikacja C1 TE wg PN-EN 12004
  • Do glazury, terakoty i gresu
  • C1: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2
  • T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
  • E: Długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
  • Mrozoodporna
  • Również na stabilne podłoża z płyt g-k
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Forma dostawy
Worek 20 kg

Zużycie

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy