Pliki do pobrania

Opis produktu

Wysokowytrzymała, cementowa, szybkowiążąca, zawierająca tras reński zaprawa fugowa do spoinowania powierzchni podlegających wysokim obciążeniom.

 • Do spoin o szerokości od 3 do 30 mm
 • Szczególnie nadaje się do kuchni przemysłowych, warsztatów, pralni i innych obszarów przemysłowych i usługowych
 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne i ścieranie
 • Spełnia wymagania dla zapraw na bazie żywic reaktywnych w odniesieniu do wytrzymałości na ścieranie ≤ 250 mm3 i ściskanie ≥ 45 N/mm2
 • Szczelna struktura dzięki technologii Mikrodur®
 • Wysoka odporność na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania oraz czyszczenie wodą pod ciśnieniem
 • Wysoka przyczepność do krawędzi 
 • Wytrzymałość na ściskanie w warunkach suchych ≥ 60 N/mm2, po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 75 N/mm2
 • Dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym jako produkt systemowy  
 • Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Spełnia wymagania CG2 WA zgodnie z normą PN-EN 13888.
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Kolory

Szary 15

Proszę pamiętać, że pokazany kolor może odbiegać od koloru utwardzonego materiału.

Forma dostawy

Kolor

Worek 25 kg
nr kat.

szary 15

554/25*

* Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Certyfikaty

Licencja:
EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS

Kalkulator zużycia

Wartości zużycia zapraw i fug obliczone przy pomocy kalkulatora mają charakter orientacyjny. Są bowiem zależne od zastosowanej w danym przypadku zaprawy klejowej i fugowej, kąta pochylenia pacy zębatej oraz rodzaju i równości podkładu