Pliki do pobrania

Opis produktu

Nie zawierający rozpuszczalników, transparentny, dwuskładnikowy preparat na bazie płynnej żywicy epoksydowej. Jako podkład gruntujący do wzmacniania piaszczących, mineralnych podłoży oraz preparat zwiększający przyczepność, stosowany na gładkie podłoża, jak np. metal, asfalt lany i stare powłoki malarskie. Również do gruntowania jastrychów anhydrytowych, z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511, pod układane płyty wielkoformatowe. Do zamykania i kapilarnego uszczelniania podłoży cementowych, do zamykania pęknięć, do wytwarzania płynnych mas wypełniająco-uszczelniających rynny przelewowe i odpływy podłogowe, do wytworzenia antykapilarnej zaprawy do wypełniania szczelin i doszczelniania budowlanych elementów instalacyjnych. Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 lub Sopro QS 507 jako zaprawa epoksydowa. Jest wodoodporny, odporny na wodę morską, ścieki oraz ługi, rozcieńczone kwasy, roztwory soli, oleje mineralne, smary i materiały pędne.

 • Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
 • Czas użycia: ok. 30 minut
 • Ruch pieszy: po ok. 24 godzinach
 • Na ściany i podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz

** Chronić przed mrozem podczas transportu i składowania.

Zużycie

ok. 300-500 g/m² w zależności od właściwości podłoża

Zobacz jeszcze te produkty

  • QS 507 - Piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm

   Piasek kwarcowy, stosowany jako dodatek do fugi epoksydowej Sopro FEP 604, oraz żywic EPG 522

  • QS 511 - Piasek kwarcowy 0,5-1,0 mm

   Stosowany jako dodatek do szpachli i obsypywania naniesionych powłok z żywic epoksydowych.